PROSAR mühendislik alanında faaliyette bulunmak üzere ANKARA merkezli kurulumuştur..

PROSAR mühendislik özellikle DSİ tabanlı tüm projelerde uzmanlığını kanıtlamış bir mühendislik fimasıdır.

PROSAR mühenGÖLET, Akarsular üzerinde kurulan Bügetler ardında dislik baraj, gölet, betonarme ve betonarme köprüleriyle başladığı mühendislik işlerinde sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi sürekli olarak geliştirmiş, aldığı tüm sorumlulukları zamanından önce başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca edindiği bu başarıyı sürekli ileri taşıyarak sektörün öncü firmaları arasında yerini almıştır.

PROSAR tüm iş ortakları için güvenilir ve rekabetçi çözümler üretme anlayışıyla ilk günkü heyecan ve yenilikçi ruhundan hiçbir şey kaybetmeden faaliyetlerini sürdürmektedir.

GÖLET ve BARAJLAR

Gölet, Akarsular üzerinde kurulan büğetlerin ardında toplanan suların oluşturduğu yapay göllerdir.

Barajlar eski zamanlardan beri insanlığın su ihtiyacını karşılamak, tarımsal alanların sulanması ve elektrik üretmek amacıyla inşaa edilen su yapılarıdır.

Günümüzde modern barajlar stratejik öneme haizdir. Enerji üretmekte gelişmekte olan ülkelerde büyük pay sahibidir. Ülkenin tarımsal faaliyeti için büyük öneme sahiptir.