< Kati Proje - Prosar

KATİ PROJE NE DEMEK 

Kati Proje Fizibilite raporu çıkarılmış ve yapılmasına karar verilmiş olan iş ile ilgili daha ayrıntılı hesapların ve çizimlerin yapıldığı, hazırlanacak proje için esas teşkil edecek olan çalışmalardır. İnşaatın planlanması ve ayrıntılı karlılık hesapları da kati proje içersinde yer alır.

Kati proje kabaca şu bileşenlerden oluşmaktadır.

1. Proje alanı ile ilgili çizimler.

2. Jeolojik çalışmalar.

3. Hidrolik verilerin bilgisayar bilgisayar yazılımları yardımıyla yorumlanması sonucu elde edilen gelecekle ilgili tahminler.

4. Çizilen projelere ilişkingenel, statik, hidrolik, makine ve elektrik, jeolojik hesaplar

5. İnşaatın planlanması, maliyet analizleri ve işletme ile ilgili hesaplama ve raporlar.

6. Her bir iş için ayrı ayrı oluşturulmuş teknik şartnameler.