HİDROLİK ÇALIŞMA NE DEMEKTİR 

Hidrolojik çalışmalar  su temini, sulama, dolusavak debisi hesaplanması gibi çalışmaları içerir. Gerek su biriktirmeli gerekse de nehir tipi hidroelektrik santrallerin projelendirilmesi işlerinde hidrolojik çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.

Hidrolojik çalışmalar, kabaca, şu bileşenlerden oluşmaktadır.

1. Projenin gerçekleştirilmesinin planlandığı bölgenin ikliminin, su kaynaklarının incelendiği bir rapor.

2. Bölgeye ait ölçümler ve bunların bilgisayar destekli analizi ile elde edilen yorumlar.

3. Baraj, gölet ve regülatörlerde su temini ve sulama suyu ihtiyacı ile ilgili hesaplar.

4. Sulama ve enerji işletme çalışmaları.

5. Gözlemler, formüller ve istatistiksel yöntemler ile belirlenmiş gelecekteki olası taşkın değerleri.

6. Dolusavak proje debisi.

7. Sediment analizi.

8. Çalışma ile ilgili her türlü plan ve kesit çizimleri.