< Uygulama - Prosar

UYGULAMA PROJELERİ NE DEMEKTİR 

Uygulama projesi kati projesi önceden tamamlanmış olan işin, saha mühendisi tarafından uygulanacak hale getirilmiş halidir. Çalışma, bu aşamada, şartname içeriğine göre düzenlenmiş ve her türlü plan ve kesit ile ayrıntılandırılmıştır.

Uygulama projeleri, kabaca, şu bileşenlerden oluşmaktadır.

1. Kullanılacak malzemenin cinsi ile ilgili bilgiler.

2. Yapılacak kazı ayrıntıları.

3. Kazılan malzemenin döküleceği yer.

4. Yapılacak kalıpların tipi ve kaç kez kullanılacağı.

5. Malzemelerin montaja uygunluğu.

6. Özel demir gereksinimi ve kullanılma biçimi.

7. Betonun nasıl ve ne kadar döküleceği, derzlerin yeri.

8. Çalışma ile ilgili her türlü plan ve kesit çizimleri.